Veiligheid

Uw installatie moet voldoen aan de norm NEN 3140. Steeds meer verzekeraars vernoemen deze norm als eis in de polisvoorwaarden van gebouwen- en inventarisverzekeringen. In deze norm wordt de bedrijfsvoering van elektrische installaties geregeld.

U dient ervoor te zorgen, dat de veiligheid van de elektronische elektrische installatie gewaarborgd wordt. De norm gaat over verantwoordelijkheden en controles. Zo moet uw installatie worden geplaatst onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke. Ook moet elke installatie periodiek worden gecontroleerd.

Uiteraard moet u aan de bevoegde instanties kunnen overleggen dat u alles in het werk heeft gesteld om uw installatie veilig te houden. De basis hiervoor is natuurlijk een inspectierapport dat u kunt overleggen bij controles en eventuele aanspraken (aansprakelijkheid, schade etc.)

Wij verzorgen voor u de NEN 3140 inspectie en desgewenst ook een thermografisch onderzoek. Onze bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport.

Wij als Erkende Sterkin Installateur verzorgen als onafhankelijke partij de inspectie van nieuwe, door derden aangelegde elektra installaties en uiteraard ook de inspectie van bestaande elektra
installaties.

Preventief periodiek onderhoud

Met (preventief) periodiek gepland onderhoud voorkomt u storingen aan uw elektrotechnische installatie. Wij bieden u een servicepakket met duidelijke kosten en afspraken. Zodat u als klant van te voren op de hoogte bent van de kosten.

Heeft u dan onverhoopt toch een storing, dan staan onze deskundige servicemonteurs 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Hiervoor hoeft u enkel te bellen met ons regulier telefoonnummer.

GEDO gereedschap

De meerwaarde van onze Sterkin erkenning

Als Erkende Sterkin Installateur voldoen wij aan de normen en eisen van de erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover wij moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of onze elektronische installaties voldoen aan de eisen.

Voor u als klant zijn dit goede redenen om voor ons te kiezen. Als Sterkin Erkend Installateur zijn wij voor u een betrouwbare partij waarbij kwaliteit op de eerste plaats komt.

THERMOGRAFISCH ONDERZOEK

THERMOGRAFISCH ONDERZOEK

Onmisbaar voor de continuïteit en veiligheid van uw elektrotechnische installatie is thermografisch onderzoek. Met thermografie worden niet zichtbare problemen, veroorzakers van bijvoorbeeld brand, ineens zichtbaar. Denk ook aan overbelaste eindgroepen, slechte verbindingen, aanlopende overbrengingen, warmtelekken in interne bedrading in deze schakel- en verdeelinrichting. We voorkomen storingen en problemen door deze problemen op tijd te signaleren en in te grijpen waar nodig is. Zonder uw bedrijfsvoering te onderbreken maken we met een infraroodcamera tweedimensionale warmtebeelden van uw elektrotechnische installatie. Onze medewerkers zijn Level 1 gespecialiseerd in thermografie en werken met Flir, toonaangevend leverancier op het gebied van infrarood meetapparatuur.

Wij als Erkende Sterkin Installateur verzorgen als onafhankelijke partij de inspectie van nieuwe, door derden aangelegde elektra installaties en uiteraard ook de inspectie van bestaande elektronische installaties.

Thermografisch onderzoek
Thermografisch onderzoek